Easyscan

Zien en gezien worden, je herinneringen op je netvlies gebrand terwijl je je ogen uitkijkt.

Helaas worden sommige chronische oogaandoeningen nog altijd te laat ontdekt en het onderzoek hiervan als onprettig ervaren.

Vroege detectie is dus van belang om verdere achteruitgang te beperken. En een excellente klantervaring is het minimale wat we willen bieden.

Onder leiding van R2Pro is de productie van de EasyScan gestart en een bedrijf omvattend kwaliteitssysteem opgericht.

Het bedrijf: Easyscan

EasyScan B.V. is voortgekomen uit i-Optics die de EasyScan heeft ontwikkeld. De EasyScan maakt een foto van het netvlies waarmee eenvoudig oogaandoeningen gedetecteerd kunnen worden zoals bijvoorbeeld AMD, diabetische retinopathie en glaucoom.

Het product: Easyscan

Het bijzondere van de techniek in de EasyScan is dat de klant / patient niet gedruppeld hoeft te worden. Dit druppelen zorgt voor het wijd open staan van de pupillen waarna enkele uren het zicht wat beperkt blijft en er bijvoorbeeld geen auto gereden kan worden. Het onderzoek met de EasyScan wordt daarom als heel klantvriendelijk ervaren!

Easyscan en R2Pro

R2Pro is bij EasyScan betrokken toen het product nog maar in een eerste protoversie bestond. Onder leiding van R2Pro is de vertaling gemaakt van proto naar produceerbaar medisch device. Dit inclusief alle kwaliteitsprocessen voor product en bedrijf, maar ook ontwerpverbeteringen en het selecteren van productiepartners.

Client

Easyscan

Date

31/01/2012

Category

Design, Electrical, Mechanical, New