NINE | XEye medical
NINE | XEye medical

Medisch

XEye medical maakt nieuwe en verbeterde methodes om oogafwijkingen te diagnosticeren. R2Pro helpt XEye medical hun droom te realiseren. R2Pro is hierbij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke hardware. Wij maakten NINE: een game changer op de orthoptische apparatenmarkt. NINE is ontwikkeld om je te voorzien van betrouwbare kijkposities die het mogelijk maken onafhankelijke oogbewegingen van strabismus patiënten te meten. NINE maakt gebruik van de best beschikbare Remote Eye Tracking technologie, waardoor een kinsteun niet nodig is! NINE kan de aandacht van een kind vasthouden doormiddel van verschillende aandachtsspelletjes. Mede daardoor krijg je nauwkeurige en objectieve meetresultaten.
R2Pro heeft als partner met ons meegedacht in dit project, ons direct een aantal mogelijkheden laten zien die voor productie in aanmerking kwamen, ze kwamen hierbij telkens met de juiste partijen voor ontwerp en productie. We konden, ondanks de late start, op tijd ons product in de markt zetten. Netty Dorrestijn www.roi.oogziekenhuis.nl & www.heyeway.com
Whole blood analysis system | BioCygnus
Whole blood analysis system | BioCygnus

Medisch

BioCygnus is het eerste bedrijf dat succesvol tabletop devices en assays heeft ontwikkeld voor het ex-vivo uitvoeren van gestandaardiseerde en geautomatiseerde immuuncontroles in volledig bloed. Biocygnus is al enige tijd in een opstartfase en heeft hierin al uitzonderlijke resultaten bereikt. Het bedrijf heeft een bijzondere patentpositie verworven en reeds vroeg belangrijke werkingsprincipes bewezen. Aangezien het hierbij gaat om assayontwikkeling en deviceontwikkeling heeft men al vroeg ervoor gekozen de deviceontwikkeling uit te besteden. R2Pro is aangetrokken om deze deviceontwikkeling aan te sturen.
hEyeway | Rotterdams Oogheelkundig Instituut
hEyeway | Rotterdams Oogheelkundig Instituut

Medisch

Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut had al een product: De hEyeway. Een optisch instrument, de spleetlamp, wordt voorzien van de mogelijkheid tot het maken en delen van digitale foto's van het oog. Het maken en delen van de foto's gebeurt door middel van een smartphone, een adapter en een app. Aan R2Pro is gevraagd hoe men een 3D print snel kon vertalen naar een serieproduct voor een acceptabele kostprijs, hierbij tevens rekening houdend met het feit dat het een medisch product is. Inmiddels zijn er ruim 600 stuks geproduceerd en de reacties zijn zeer positief.
EasyScan | i-Optics
EasyScan | i-Optics

Medisch

I-Optics ontwikkelt de EasyScan, een betaalbare en gebruiksvriendelijke oogscanner waarmee vroegtijdig oogziektes kunnen worden opgespoord. Onder leiding van R2Pro is de productie ter hand genomen en zijn de processen vorm gegeven in een bedrijfsomvattend kwaliteitsysteem. In 4 maanden tijd was er sprake van een goed opererende productieafdeling en was I-Optics als bedrijf en de EasyScan als product gecertificeerd.
De ervaring van R2Pro helpt ons telkens weer om valkuilen te vermijden en de juiste keuzes te maken. Sam Kin www.solarswing.nl
Passio | GT Vending
Passio | GT Vending

Industrieel

GT Vending is opgericht door Fortune hot drinks en ontwerpt en produceert koffieautomaten. Om aan te blijven sluiten bij de markt en een innovatief image te verkrijgen is aan R2Pro gevraagd de huidige Passio automaten te vernieuwen. In samenwerking met diverse partijen zijn ontwerpvoorstellen gemaakt die aan de Fortune-organisatie zijn voorgelegd. Na keuze van een voorstel is deze onder leiding van R2Pro uitgewerkt tot een productiegereed model waarbij niet alleen een prachtige automaat is gerealiseerd maar ook een reductie van het aantal onderdelen.
SolarSwing Reflect | SolarSwing
SolarSwing Reflect | SolarSwing

Industrieel

SolarSwing ontwikkelt slimme zonwering waarbij het directe zonlicht wordt tegengehouden en het indirecte, prettige daglicht wel wordt toegelaten. Dit levert een zeer prettige leef- en werkomgeving op. Er wordt gewerkt aan een aantal verschillende producten die het directe daglicht reflecteren. Tevens werkt men aan een product dat het directe licht omzet in energie. Aan R2Pro is gevraagd om het ontwikkelteam te coachen, structuur te bieden en te helpen bij de aansturing van de diverse toeleveranciers.
Trayscanner | Floricultura
Trayscanner | Floricultura

Industrieel

Floricultura is een professionele teler van orchideeën en beschikt over een geavanceerd productieproces. Iedere stek is vanaf de oorsprong tot de aflevering traceerbaar o.a. door middel van barcodes. Het individueel scannen van ieder kweekbakje leidde tot een overvloed aan scanhandelingen. R2Pro heeft de gehele ontwikkeling van een trayscanner verzorgd waarmee in een keer 12 barcodes van kweekbakjes kunnen worden gescand. In 3 maanden tijd was het eerste conceptmodel een feit. Floricultura heeft in een kort tijdsbestek een arbeidsintensief en storingsgevoelig onderdeel van haar productie aanzienlijk kunnen verbeteren.
R2Pro verbindt zich geheel aan je organisatie en ontwikkelt vanuit dat besef een nieuw product. Ze verdiepen zich werkelijk in je klant! In het project denken ze niet alleen aan de techniek maar nemen ook marketing, logistiek en productie mee en zijn pas tevreden als succesvolle introductie een feit is. Ton van der Tang www.fortune.nl
CRM systeem | Fortune Coffee
CRM systeem | Fortune Coffee

IT

Fortune Coffee is een succesvolle franchiseorganisatie gespecialiseerd in koffie voor bedrijven en organisaties. Zij levert via haar franchiseondernemers ingrediënten, disposables en koffieautomaten. Al enkele jaren werd er bij Fortune gestreefd naar de invoering van een CRM systeem om verkoopprocessen, marketingactiviteiten en automatenbeheer te ondersteunen en verder te professionaliseren. Helaas kwam het project nooit tot het niveau waar het het vertrouwen kon krijgen van de gehele organisatie. R2Pro werd ingeschakeld om als onafhankelijk ICT projectleider vanuit en namens de organisatie het project vlot te trekken en in goede banen te leiden.
SportGame | Stichting Creative Aid
SportGame | Stichting Creative Aid

IT

Stichting Creative Aid ontwikkeld projecten waar op een creatieve manier naar oplossingen voor maatschappelijke problemen worden gezocht. 'Maak mij dat wijs' is een project waarbij er een verbinding ontstaat tussen ouderen en jongeren. Tijdens zes wekelijkse workshops van R2Pro werkten ouderen en jongeren aan een gemeenschappelijk doel: samen een app ontwerpen en hierbij kennis en ervaringen delen. Het thema van de workshops was 'communicatie van toen en nu'. Met elkaar is er een app ontworpen die de zelfredzaamheid van ouderen vergroot.