SolarSwing Reflect | SolarSwing
SolarSwing Reflect | SolarSwing

SolarSwing ontwikkelt slimme zonwering waarbij het directe zonlicht wordt tegengehouden en het indirecte, prettige daglicht wel wordt toegelaten.
Dit levert een zeer prettige leef- en werkomgeving op. Er wordt gewerkt aan een aantal verschillende producten die het directe daglicht reflecteren. Tevens werkt men aan een product dat het directe licht omzet in energie. Aan R2Pro is gevraagd om het ontwikkelteam te coachen, structuur te bieden en te helpen bij de aansturing van de diverse toeleveranciers.

Comments are disabled