5 misverstanden over keurmerken
5 misverstanden over keurmerken

5 Misverstanden over keurmerken

Op elk product zijn ze te vinden: keurmerken! CE, UL, CSA en ga zo maar door. Waarvoor dienen ze en waar krijg je mee te maken als je een product zelf ontwerpt en op de markt wilt brengen?

Eigenlijk alle keurmerken gaan maar over één ding: veiligheid. De wereld moet, vanzelfsprekend, beschermd worden tegen ondeugdelijke en onveilige producten. Van een elektrisch apparaat wil je geen schok krijgen, een kind mag zich niet verslikken in een losgeraakt oog van een knuffel en je broodrooster mag geen brand veroorzaken. Logisch dat de wetgever hier regels oplegt en duidelijkheid schept over verantwoordelijkheden.

 1. Voor mijn product hoeft het niet!
  De Europese commissie heeft vastgesteld dat lidstaten er zorg voor moeten dragen dat alleen producten met een CE keurmerk op de markt komen. Het is dus verplicht! Er zijn enkele uitzonderingen maar ook dan zijn er nog regels. CE levert ook wat op: het op de markt brengen van producten met CE keurmerk mag niet geweigerd worden. Ook Nederland heeft controleplicht en legt waar nodig sancties op.
 2. Als ik aan de (NEN) normen voldoe is het toch goed?
  De Europese commissie heeft richtlijnen opgesteld voor een aantal soorten apparatuur. Een paar voorbeelden zijn: speelgoed, laagspanning, liften en medische apparatuur. Een volledige lijst is gratis te downloaden via Newapproach.org. Het kan zijn dat een product binnen een aantal categorieën valt, bijvoorbeeld laagspanning én medisch. De eerste stap in het proces is te bekijken binnen welke richtlijnen het apparaat valt. Iedere richtlijn kent zijn eigen essentiële eisen. Om te voldoen aan die essentiële eisen is het slim gebruik te maken van de binnen de lidstaten afgestemde normen (deze staan achter elke richtlijn op de genoemde site). De essentiële eisen spelen altijd een doorslaggevende rol, niet de normen!
 3. Als ik een product samenstel uit componenten die CE gekeurd zijn dan kan er toch niets misgaan (CE + CE = CE) ?
  Dit is per definitie onjuist. De fabrikant van het component weet niets van de uiteindelijke toepassing en kan het dus ook niet toetsen aan de betreffende richtlijn. Een computer met CE label zal o.a. getest zijn op de laagspanningsrichtlijn. Als dezelfde computer wordt ingebouwd in een medisch apparaat wordt een andere richtlijn actief en ook andere essentiële eisen waaraan moet worden voldaan.
 4. Ik laat het elders ontwerpen en bouwen en ben daarom niet verantwoordelijk voor CE en eventuele gevolgen . . .
  De producent is verantwoordelijk en de producent is gedefinieerd als: degene die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de productie van een product met het doel deze zelf (onder eigen naam) op de Europese markt te brengen. Verder zegt de richtlijn dat de producent een gereed product en/of componenten mag gebruiken en tevens ontwerp- of productietaken mag uitbesteden. De producent blijft eindverantwoordelijk voor het product en dient ervoor te zorgen dat het product CE conform is. Delegeren van de verantwoordelijkheid is er dus niet bij! Als je dit toch wilt zal de producent eigenaar moeten worden van het product en moet je in een contract met hem afspreken dat je de enige distributeur bent.
 5. Er is altijd een DEKRA (Vroegere KEMA) of soortgelijke organisatie nodig om tot een CE keur te komen . . .
  Dit is onjuist. Je verklaart zelf dat je product CE conform is. Voor producten binnen bepaalde richtlijnen is het nodig dat een externe partij (in CE termen, notified body, genoemd) hier controles op uitvoert, voor een groot deel mag je dit echter zelf doen. Je bent immers ook verantwoordelijk!

Laat je niet afschrikken

Het verkrijgen van een CE waardig apparaat begint bij een veilig ontwerp en dit moet vervolgens ook goed worden gereproduceerd. Om te controleren of een product veilig is moet er daarom gekeken worden naar het ontwerpproces en het productieproces. Om aan te tonen dat het ontwerp voldoet zul je vaak keuringen moeten laten uitvoeren die je niet zelf kunt doen (niet de juiste apparatuur en/of kennis). Voor deze keuringen is het dan weer handig, externe partijen te betrekken.

Om aan te tonen dat je de producten conform het eerste goedgekeurde ontwerp blijft produceren is het aanbevelenswaardig een kwaliteitssysteem te hebben. Ook dit is echter niet verplicht.

Een belangrijke tip: Laat CE je niet afschrikken en begin er vroeg mee, door vroegtijdig aandacht te geven aan keurmerken en in het ontwerp de juiste keuzes te maken voorkom je veel onnodige kosten en vertraging.

Tenslotte: We horen graag welke praktische vragen op het gebied van productontwikkeling bij u als lezer leven. We nemen ze graag mee in toekomstige blogs!

Comments are disabled